nl
en

locatie Z

Locatie Z is een initiatief van een groep Haagse kunstenaars. Ze is ontstaan (2009) vanuit de behoefte aan een plek voor onderzoek, experiment, productie en presentatie, die nauw verbonden is met ieders individuele kunstpraktijk. Om ontwikkeling en uitwisseling van sterke ideeën en ervaringen mogelijk te maken zijn we ervan overtuigd dat het waardevol is om sterk onderscheidende vocabulaires binnen hedendaagse kunst, wetenschap en muziek in dezelfde ruimte bijeen te brengen.

Locatie Z bestaat uit 14 ateliers, een projectruimte en een programma van en voor kunstenaars, wetenschappers, musici en een nieuwsgierig publiek. Locatie Z biedt ruimte voor ontmoeting, confrontatie en reflectie. Het programma, de ateliers en de projectruimte vormen samen een infrastructuur om perspectieven en methodes uit te wisselen.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓