nl
en

18 maart 2016 // Native Speakers

Wat moet of kan de hedendaagse kunstenaar wiens werk zich niet leent voor het soort presentatievorm wat tegenwoordig de rigueur is; wiens werk niet de schaal of demagogische inslag heeft voor zo een totaalinstallatie, waarin werk, context, en ateliersituatie aan elkaar gespiegeld worden? De kunstenaar wiens werk omstandigheden vereist die intimiteit bieden, beslotenheid, en de relatie van het werk tot de individuele kijker benadrukken willen?

Wttewaall en Ineke zijn zulke kunstenaars. Hun beider werk (boeken/objecten) is gemaakt op schaal die past bij twee handen en een paar ogen, waarmee de relatie werk tot beschouwer zoveel mogelijk de relatie werk tot kunstenaar weerspiegelt.

Ruimtevullend is het zeker niet, en baat bij de gebruikelijke (toch ietwat afstandelijke) aesthetiek van de white cube heeft het ook al niet. Met ‘Native Speakers’ hopen de kunstenaars een kleinschalig onderzoek te doen naar de kleine schaal, naar de inzetbaarheid van intimiteit en beslotenheid bij de presentatie van beeldende kunst; zoeken naar een soort visuele equivalent van kamermuziek?

Native Speakers‘: Elke Veltman & Marijn te Kolsté, Joris Kuipers, Alette Wttewaall, Pim Voorneman, Marjolein van der Meij, Ibrahim R. Ineke, S.A.H. Samer, D.F. Lewis, Ellen Hofstra, Amelia Ishmael

Openingstijden: 18:00 – 23:00 (Hoogtij #43)
Toegang: gratis
Locatie: Locatie Z, Helena van Doeverenplantsoen, Den Haag

Samenstelling door Alette Wttewaall en Ibrahim R. Ineke (participanten Locatie Z).
Elke Veltman »
Marijn te Kolsté »
Joris Kuipers »
Alette Wttewaall »
Pim Voorneman »
Marjolein van der Meij »
Ibrahim R. Ineke »
S.A.H. Samer »
D.F. Lewis »